Posty

Obraz
Ekspozycja 'Tkactwo 3D' jest czynna do 14 lutego 2020; WOAK Białystok, ul. Kilińskiego 8. Na jednym ze zdjęć nestorka tkactwa ręcznego i techniki dwuosnowowej, Teresa Pryzmont z Wasilówki Kolonia.
//
The exhibition 'Weaving 3D' is open until the 14th of February 2020 in WOAK in Białystok (Kilińskiego Street no 8). On one of the photos the Master of hand weaving and double-thread tapestry technique from Wasilowka Kolonia - Teresa Pryzmont. 

Obraz
Tak było wczoraj na wernisażu wystawy 'Tkactwo 3D'. Bardzo dziękuję za niesamowite spotkania i ciepłe przyjęcie w WOAK Białystok.
//
A few snapshots from yesterday opening of the exhibition 'Weaving 3D'. Thank you so much for this inspiring evening and warm welcome!

Fot. WOAK Białystok Obraz
Wystawa projektu TKACTWO 3D // Exhibition of the project WEAVING 3D!

Wernisaż odbędzie się 14 stycznia 2020 roku (wtorek) o g. 18.00 w Galerii Działu Sztuk Plastycznych WOAK, ul. Kilińskiego 8, Białystok // Opening on the 14th of January 2020 (Tuesday) at 18.00, WOAK, Kilińskiego Street no 8, Białystok.

Ideą projektu Tkactwo 3D jest wykorzystanie rodzimych technik tkactwa ręcznego z terenów północno-wschodniej Polski w projektowaniu współczesnych form tkackich. Rezultatem działań są unikatowe obiekty będące symbiozą sztuki i rzemiosła. Tkaniny funkcjonują w przestrzeni, w której porusza się widz, mając bezpośredni wpływ na jakość i kulturę jego życia. Specyficzny rodzaj ekspozycji uwydatnia haptyczne właściwości tkanin, skracając dystans między obserwatorem a obiektem. Cechą szczególną przedsięwzięcia jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kultury w postaci wiedzy przekazywanej między pokoleniami.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium ze środków MKiDN w dziedzinie sztuk wizualnyc…
Obraz
W ubiegły łykend, podczas obchodów siedemdziesięciolecia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, miałam przyjemność prowadzić wykład 'Ręcznie tkane podobrazia. Tkactwo 3D'. Podczas spotkania podzieliłam się z odbiorcami tematem ręcznie tkanych kanw i aktualnie realizowanym na Podlasiu projektem. 
//
During last weekend I had a great pleasure to give a lecture in Museum of Icons in Supraśl, Podlaskie Voivodeship. I shared with the public a subject of handwoven canvases and a project 'Weaving 3D'.   Obraz
Inżynierskie szkice wieszaków na tkaniny. Konstrukcje są już w użyciu, ale niebawem ulegną niewielkim modyfikacjom. W końcu diabeł tkwi w szczegółach!
//
Sketches of stainless steel hangers created by the ingeneer. The constructions already exist and are in use but we are planning to modify them slightly... The devil is in the details!
Obraz
Splot językiem tkaniny. Technika wielonicielnicowa.
//
The weave - a language of the textile. Multishaft weaving technique.Obraz
Tkając sejpak... Weaving 'sejpak'...