Posty

Obraz
Teresa Pryzmont i jej Tkackie Królestwo. Do jak wielu nowych, pięknych rzeczy można się dokopać podczas każdej kolejnej wizyty...
//
Teresa Pryzmont in her Weaving Kingdom. How many new, beautiful things one can find during each studio visit...

Obraz
Moje tymczasowe Atelier w Supraślu, pięknym miasteczku na Podlasiu otoczonym przez Puszczę Knyszyńską. Na ulicy 3 Maja znajdują się tu dobrze zachowane dziewiętnastowieczne Domy Tkaczy.    
//
My temporary Atelier in a beautiful little town Supraśl, in Knyszynska Forest, Podlaskie Voivodeship. On '3 Maja' Street there are well preserved wooden Houses of the Weavers, from the 19th century.


Interesujący film o znaczeniu wzorów na tkaninach - białoruskich ręcznikach obrzędowych. Elementy dekoracyjne podziwianych przez nas tkanin ludowych często sięgają dawnych wierzeń.
//
Interesting movie about motives which appear on traditional textiles - Belarusian ceremonial towels. Very often the provenance of these beautiful signs is originated in old pagan cultures.


The meaning of decorative motives on textiles

Obraz
Z wizytą w Atelier Mistrzyni techniki dwuosnowowej z miejscowości Wasilówka Kolonia, Teresy Pryzmont. Kilkudniowy kurs tkacki zaowocował stworzeniem wełnianej tkaniny o wzorze braci Składanowskich - gwiazdki.
//
A few days workshop in the Atelier of a Master of double thread tapestry from Wasilowka Kolonia, Teresa Pryzmont. I have created a woollen textile (approx. 40 cm width) with a motive of brothers Skladanowscy - a star. This little textile is a kind of a sketch before creating larger carpet.


Obraz
TKACTWO 3D to projekt, który opiera się na wykorzystaniu technik rzemiosła ludowego z terenów pólnocno-wschodniej Polski w projektowaniu współczesnych form tkackich - Kanw 3d. Realizacja projektu odbywa się w ramach stypendium ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
// 
WEAVING 3D is a project based on implementing traditional weaving techniques from the North East Poland into contemporary weaving. Scholarship is realized from the funds of the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.