Posty

Obraz
Kilka słów o Kanwach 3D - ręcznie tkanych formach zaprezentowanych podczas tegorocznego festiwalu Venice Design Week. Wywiad został przeprowadzony przez Ayune Nomur. // A few words about Canvases 3D. These hand woven forms have been recently presented during Venice Design Week. Interview by Ayune Nomur.


Obraz
Tkactwo wielonicielnicowe. Wzór o nazwie 'lace' - łańcuszek. Materiały tego typu były powszechnie tkane w poprzednich stuleciach na terenie całej Europy; głównie z przeznaczeniem jako obrusy i firany. W trakcie podróży po Podlasiu spotkałam się z wieloma ciekawymi przykładami użycia techniki wielonicielnicowej (pierwsza, żółta tkanina jest mojego autorstwa; zdjęcia pozostałych prac wykonałam w warsztacie Mistrzyni Ireny Ignaciuk z Lewkowa Starego).
//
Multishaft weaving. Technique called 'lace' was used for centuries to produce textiles in whole Europe. While weavers studio visits in NE Poland I have met lots of interesting examples of multishaft weavings, mainly in linen. The first yellow 'lace' is created by me, other examples are photographed in Irena Ignaciuk Atelier in Lewkowo Stare, Podlaskie Voivdeship.  

Obraz
Nazwa perebory pochodzi od słowa 'parabirać' - przebierać, wybierać. Relacja z kilkudniowych warsztatów z panią Ireną Ignaciuk, Mistrzynią techniki wybieranej, z miejscowości Lewkowo Stare (Podlasie).
//
The name of the weaving technique 'perebory' comes from the word 'parabirać' which means 'to sort', 'pick out'... A release from a few days workshop with a Master of this technique, Mrs Irena Ignaciuk from Lewkowo Stare (Podlaskie Voivodeship).
Kilka dni temu odwiedziłam pracownię pani Ireny Ignaciuk, w Lewkowie Starym, która specjalizuje się w unikatowej technice tkackiej zwanej perebory. Nazwa ta pochodzi od słowa 'parabirać', które oznacza przebierać, wybierać. Perebory to tkanina wybierana. Wzór tworzony jest za pomocą cienkiej drewnianej listewki, tło wypełnia splot płócienny. Relację rozpocznę od wiersza o tytule 'Minułaje a nie zabytaje' (minione, lecz nie zapomniane). Jest to poemat o lnie napisany i wydeklamowany po białorusku przez Lubę Sakowicz, ktorą miałam okazję poznać w trakcie mojej podróży.
//
A few days ago I visited a workshop of Irena Ignaciuk, in Lewkowo Stare (Podlaskie Voivodeship) who specializes in a technique called 'perebory'. The name comes from a belarusian word 'parabirać' which means pick over, sort... This unique technique is based on choosing the design by a flat slat, the background is filled with plain weave. To create a textile two people are needed, one is…
Obraz
Kilka ujęć z niedzielnego wernisażu grupowej wystawy w galerii Art Studio Loreta Larkina w Wenecji, w ramach festiwalu Venice Design Week, 12 - 20 października. 
//
A few snapshots from the opening of a group exhibition in a gallery Art Studio Loreta Larkina, Venice within Venice Design Week 12th - 20th of October.
Obraz
Kanwy 3D są aktualnie prezentowane na grupowej wystawie w galerii Art Studio Larkina w ramach festiwalu Venice Design Week w Wenecji, 12 - 20 października.
//
Canvases 3D - woven wall hangings are currently presented in a group exhibition in Art Studio Larkina, Venice within Venice Design Week, 12th - 20th of October.

More information about the exhibition you may find under the link:
Venice Design Week

Obraz
Tkanina dwuosnowowa wykonana z lnu. Inspiracją do jej stworzenia są obrazy' Droga' - eksperymentalny cykl prac stworzony przeze mnie w 2013 roku. W wątku ręcznie przędziony len. Technika dwuosnowowa jest uprawiana w Polsce jedynie przez 15 czynnych tkaczek z okolic Janowa (Polska północno-wschodnia). Istotą tej techniki jest jednoczesne tkanie dwóch równoległych warstw materiału, które połączone są wzdłuż krawędzi wzoru.
//
Double-thread tapestry (double warp weave). Inspiration to create this textile were paintings from the cycle 'the Way' - interferences with powder pigment being a part of my diploma on Fine Arts in 2013. As a warp I used handspun linen. Double-thread tapestry technique is currently used by 15 weavers from North East Poland. The essence of this technique is the simultaneous weaving of two parallel layers joined along the edges of the pattern.