Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2019
Obraz
Sejpak - pochodzi od słowa 'sejpać' czyli 'strzępić'. W czerwcu w ramach projektu 'Tkactwo inspiruje' realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku odbyły się warsztaty z techniki sejpaku prowadzone przez Mistrzynię Sabinę Knoch ze Szczepek. To jedyna czynna osoba w Polsce zajmująca się tą techniką na tak szeroką skalę. Złożone, geometryczne wzory o proweniencji litewskiej, białoruskiej i mazurskiej zajmowały naszą uwagę przez kilka dni i nocy...
//
Sejapk, from the word 'sejpać' which means 'to shread'. In the beginning of June, within a project 'Weaving Inspires' realized by the Voivodeship Cultural Animation Center in Białystok a workshop of this unique traditional weaving technique took place in Niemczyn. Workshop was led by a Master Sabina Knoch from Szczepki near Augustów. She is the only person who works with 'sejpak' technique in Poland. Complex and geometrical designs derived from Lithuaninan, Bel…
Obraz
Teresa Pryzmont i jej Tkackie Królestwo. Do jak wielu nowych, pięknych rzeczy można się dokopać podczas każdej kolejnej wizyty...
//
Teresa Pryzmont in her Weaving Kingdom. How many new, beautiful things one can find during each studio visit...

Obraz
Moje tymczasowe Atelier w Supraślu, pięknym miasteczku na Podlasiu otoczonym przez Puszczę Knyszyńską. Na ulicy 3 Maja znajdują się tu dobrze zachowane dziewiętnastowieczne Domy Tkaczy.    
//
My temporary Atelier in a beautiful little town Supraśl, in Knyszynska Forest, Podlaskie Voivodeship. On '3 Maja' Street there are well preserved wooden Houses of the Weavers, from the 19th century.


Interesujący film o znaczeniu wzorów na tkaninach - białoruskich ręcznikach obrzędowych. Elementy dekoracyjne podziwianych przez nas tkanin ludowych często sięgają dawnych wierzeń.
//
Interesting movie about motives which appear on traditional textiles - Belarusian ceremonial towels. Very often the provenance of these beautiful signs is originated in old pagan cultures.


The meaning of decorative motives on textiles