Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2019
Obraz
Z wizytą w Atelier Mistrzyni techniki dwuosnowowej z miejscowości Wasilówka Kolonia, Teresy Pryzmont. Kilkudniowy kurs tkacki zaowocował stworzeniem wełnianej tkaniny o wzorze braci Składanowskich - gwiazdki.
//
A few days workshop in the Atelier of a Master of double thread tapestry from Wasilowka Kolonia, Teresa Pryzmont. I have created a woollen textile (approx. 40 cm width) with a motive of brothers Skladanowscy - a star. This little textile is a kind of a sketch before creating larger carpet.


Obraz
TKACTWO 3D to projekt, który opiera się na wykorzystaniu technik rzemiosła ludowego z terenów pólnocno-wschodniej Polski w projektowaniu współczesnych form tkackich - Kanw 3d. Realizacja projektu odbywa się w ramach stypendium ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
// 
WEAVING 3D is a project based on implementing traditional weaving techniques from the North East Poland into contemporary weaving. Scholarship is realized from the funds of the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.