Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2019
Obraz
Tkanina dwuosnowowa wykonana z lnu. Inspiracją do jej stworzenia są obrazy' Droga' - eksperymentalny cykl prac stworzony przeze mnie w 2013 roku. W wątku ręcznie przędziony len. Technika dwuosnowowa jest uprawiana w Polsce jedynie przez 15 czynnych tkaczek z okolic Janowa (Polska północno-wschodnia). Istotą tej techniki jest jednoczesne tkanie dwóch równoległych warstw materiału, które połączone są wzdłuż krawędzi wzoru.
//
Double-thread tapestry (double warp weave). Inspiration to create this textile were paintings from the cycle 'the Way' - interferences with powder pigment being a part of my diploma on Fine Arts in 2013. As a warp I used handspun linen. Double-thread tapestry technique is currently used by 15 weavers from North East Poland. The essence of this technique is the simultaneous weaving of two parallel layers joined along the edges of the pattern.Obraz
Kanwy 3d - ręcznie tkane współczesne formy tkackie. Obiekty kolorystyczne egzystujące w przestrzeni architektonicznej. Cykl Kanw 3d rozpoczęłam w 2015 roku. Materiały umieszczane są na specjalnie zaprojektowanych trójwymiarowych wieszakach ze stali nierdzewnej. Kanwy 3d stanowią połączenie dawnego rzemiosła i współczesnej myśli o projektowaniu i wystawiennictwie. Zdjęcia pochodzą z tegorocznej wystawy pt. 'Humanizm tkanin' w ramach festiwalu Gdynia Design Days.
//
Canvases 3d - hand woven forms; colour objects existing in an architectural space, urban environment. Creating the cycle of Canvases 3d I had begun in 2015. Materials are presented on three dimensional stainless steel hangers. Canvases 3d are an interweaving of fine craftsmanship with a contemporary idea about design and exhibition. Photos from a recent exhibition entitled 'Humanism of fabrics' within Gdynia Design Days 2019. 

Obraz
Pracownia w Supraślu. Przygotowywanie warsztatu do pracy nad tkaniną wielonicielnicową.
// 
Atelier in Supraśl, Podlaskie Voivodeship. Preparing the machine for weaving multishaft textile.


Obraz
Tkanina dwuosnowowa. Pierwsza próba w dużej skali (szer. ok. 80 cm). Tkanina składa się z dwóch równoległych warstw połączonych ze sobą wzdłuż krawędzi wzoru. Ze względu na użycie przeze mnie cienkich lnianych nici, nie uniknęłam błędów.
//
Double-thread tapestry. First trial with a large scale (width approx. 80 cm). The textile is built from two parallel layers joined along the edges of a pattern. Due to thin linen threads I did not avoid a few mistakes.

Obraz
Przegląd tkanin zaprojektowanych i wykonanych przez Eleonorę Plutyńską, artystkę, profesor ASP w Warszawie, która w latach 30-tych XX wieku przyjechała do Janowa by zainspirować tutejsze tkaczki do tworzenia innych niż dotychczasowe wzorów na tkaninach oraz do używania nieregularnie przędzionej wełny w wątku. Wystawa fotografii jej tkanin odbyła się w sierpniu przed Izbą Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie.
// A review of the works designed and created by Eleonora Plutyńska - artist and professor in the Academy of Fine Art in Warsaw who came to Janów in 30-ties to cooperate with local weavers. As a result she inspired them to design the textiles individually and to use as a weft irregular handspun yarn. Photographs of her sublime works were exposed in the garden of the Double Thread Tapestry Chamber in Janów.