Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2019
Obraz
Wystawa projektu TKACTWO 3D // Exhibition of the project WEAVING 3D!

Wernisaż odbędzie się 14 stycznia 2020 roku (wtorek) o g. 18.00 w Galerii Działu Sztuk Plastycznych WOAK, ul. Kilińskiego 8, Białystok // Opening on the 14th of January 2020 (Tuesday) at 18.00, WOAK, Kilińskiego Street no 8, Białystok.

Ideą projektu Tkactwo 3D jest wykorzystanie rodzimych technik tkactwa ręcznego z terenów północno-wschodniej Polski w projektowaniu współczesnych form tkackich. Rezultatem działań są unikatowe obiekty będące symbiozą sztuki i rzemiosła. Tkaniny funkcjonują w przestrzeni, w której porusza się widz, mając bezpośredni wpływ na jakość i kulturę jego życia. Specyficzny rodzaj ekspozycji uwydatnia haptyczne właściwości tkanin, skracając dystans między obserwatorem a obiektem. Cechą szczególną przedsięwzięcia jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kultury w postaci wiedzy przekazywanej między pokoleniami.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium ze środków MKiDN w dziedzinie sztuk wizualnyc…
Obraz
W ubiegły łykend, podczas obchodów siedemdziesięciolecia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, miałam przyjemność prowadzić wykład 'Ręcznie tkane podobrazia. Tkactwo 3D'. Podczas spotkania podzieliłam się z odbiorcami tematem ręcznie tkanych kanw i aktualnie realizowanym na Podlasiu projektem. 
//
During last weekend I had a great pleasure to give a lecture in Museum of Icons in Supraśl, Podlaskie Voivodeship. I shared with the public a subject of handwoven canvases and a project 'Weaving 3D'.   Obraz
Inżynierskie szkice wieszaków na tkaniny. Konstrukcje są już w użyciu, ale niebawem ulegną niewielkim modyfikacjom. W końcu diabeł tkwi w szczegółach!
//
Sketches of stainless steel hangers created by the ingeneer. The constructions already exist and are in use but we are planning to modify them slightly... The devil is in the details!
Obraz
Splot językiem tkaniny. Technika wielonicielnicowa.
//
The weave - a language of the textile. Multishaft weaving technique.