Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2019
Obraz
W ubiegły łykend, podczas obchodów siedemdziesięciolecia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, miałam przyjemność prowadzić wykład 'Ręcznie tkane podobrazia. Tkactwo 3D'. Podczas spotkania podzieliłam się z odbiorcami tematem ręcznie tkanych kanw i aktualnie realizowanym na Podlasiu projektem. 
//
During last weekend I had a great pleasure to give a lecture in Museum of Icons in Supraśl, Podlaskie Voivodeship. I shared with the public a subject of handwoven canvases and a project 'Weaving 3D'.   Obraz
Inżynierskie szkice wieszaków na tkaniny. Konstrukcje są już w użyciu, ale niebawem ulegną niewielkim modyfikacjom. W końcu diabeł tkwi w szczegółach!
//
Sketches of stainless steel hangers created by the ingeneer. The constructions already exist and are in use but we are planning to modify them slightly... The devil is in the details!
Obraz
Splot językiem tkaniny. Technika wielonicielnicowa.
//
The weave - a language of the textile. Multishaft weaving technique.