Wystawa projektu TKACTWO 3D // Exhibition of the project WEAVING 3D!

Wernisaż odbędzie się 14 stycznia 2020 roku (wtorek) o g. 18.00 w Galerii Działu Sztuk Plastycznych WOAK, ul. Kilińskiego 8, Białystok // Opening on the 14th of January 2020 (Tuesday) at 18.00, WOAK, Kilińskiego Street no 8, Białystok.

Ideą projektu Tkactwo 3D jest wykorzystanie rodzimych technik tkactwa ręcznego z terenów północno-wschodniej Polski w projektowaniu współczesnych form tkackich. Rezultatem działań są unikatowe obiekty będące symbiozą sztuki i rzemiosła. Tkaniny funkcjonują w przestrzeni, w której porusza się widz, mając bezpośredni wpływ na jakość i kulturę jego życia. Specyficzny rodzaj ekspozycji uwydatnia haptyczne właściwości tkanin, skracając dystans między obserwatorem a obiektem. Cechą szczególną przedsięwzięcia jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kultury w postaci wiedzy przekazywanej między pokoleniami.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium ze środków MKiDN w dziedzinie sztuk wizualnych.


//

Weaving 3D is a project based on implementing traditional weaving techniques from NE Poland into contemporary weaving. The result are unique objects being a symbiosis of the art and craft. Fabrics function in space in which the viewer moves and exists, having a direct impact on the quality and culture of his life. Thanks to spatial constructions, fabrics fully enhance their structure; the distance between the observer and the object shortnes. A special feature of the presented project is the protection of intangible cultural heritage in form of unique knowledge in the field of hand weaving passed between generations.

The project is realized from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.


 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga