Sejpak - pochodzi od słowa 'sejpać' czyli 'strzępić'. W czerwcu w ramach projektu 'Tkactwo inspiruje' realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku odbyły się warsztaty z techniki sejpaku prowadzone przez Mistrzynię Sabinę Knoch ze Szczepek. To jedyna czynna osoba w Polsce zajmująca się tą techniką na tak szeroką skalę. Złożone, geometryczne wzory o proweniencji litewskiej, białoruskiej i mazurskiej zajmowały naszą uwagę przez kilka dni i nocy...
//
Sejapk, from the word 'sejpać' which means 'to shread'. In the beginning of June, within a project 'Weaving Inspires' realized by the Voivodeship Cultural Animation Center in Białystok a workshop of this unique traditional weaving technique took place in Niemczyn. Workshop was led by a Master Sabina Knoch from Szczepki near Augustów. She is the only person who works with 'sejpak' technique in Poland. Complex and geometrical designs derived from Lithuaninan, Belarusian and Masurian cultures were on our minds during several long days and nights in the Atelier...

   

Komentarze

Popularne posty z tego bloga