Tkactwo wielonicielnicowe. Wzór o nazwie 'lace' - łańcuszek. Materiały tego typu były powszechnie tkane w poprzednich stuleciach na terenie całej Europy; głównie z przeznaczeniem jako obrusy i firany. W trakcie podróży po Podlasiu spotkałam się z wieloma ciekawymi przykładami użycia techniki wielonicielnicowej (pierwsza, żółta tkanina jest mojego autorstwa; zdjęcia pozostałych prac wykonałam w warsztacie Mistrzyni Ireny Ignaciuk z Lewkowa Starego).
//
Multishaft weaving. Technique called 'lace' was used for centuries to produce textiles in whole Europe. While weavers studio visits in NE Poland I have met lots of interesting examples of multishaft weavings, mainly in linen. The first yellow 'lace' is created by me, other examples are photographed in Irena Ignaciuk Atelier in Lewkowo Stare, Podlaskie Voivdeship.  

Komentarze

Popularne posty z tego bloga